Google Site Search (Hjälp)


Basesoft News Header Image

Senaste nytt

19 Okt 2020
Ramavtal med CSN avseende IT-konsulter. Läs mer ...

 

> Visa alla nyheter

Valid XHTML 1.0 Strict

Välkommen till Basesoft

Basesoft är ett tjänste- och produktföretag inom området informations-teknologi (IT), med fokus på IT-arkitektur, systemutveckling och IT-säkerhet.

Basesofts affärsidé är att vara ledande på att tillämpa moderna nätverksbaserade strukturer, tjänstekoncept, objektorientering, databasteknik och öppna men säkra IT-infrastrukturer framförallt vid utformning av komplexa IT-system i flerleverantörsmiljöer.

Vi erbjuder kvalificerade tjänster som genomförs av konsulter med hög integritet.

Vi stödjer och vidareutvecklar såväl kundspecifika lösningar som generella standardprodukter såsom objektdatabasen EasyDB (primärminnes-databasen med "NewSQL") respektive säkerhets-ramverken GTP och SECOE.

Vi stödjer en produkts eller ett systems hela livscykel med kvalificerat ledningsstöd för projekt, processer, kvalitet, konfigurationshantering, systemutveckling, test, support, ärendehantering, säkerhet, revision, granskning och mentorskap.


Våra tjänster

Basesoft erbjuder ett brett spektrum av generella konsulttjänster. Vi kan bl.a. hjälpa till med att definiera IT-strategier, ta fram och vidareutveckla IT-arkitektur, utveckla avancerade system i C/C++ särskilt med fokus på IT-säkerhet med hög assurans, ta fram eller granska specifikationer, granska produkter och system, eller stötta kundens processer för utveckling med avseende på projektledning, kvalitet och konfigurationshantering.

Basesoft erbjuder konsulter med spetskompetens framförallt inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Ledning och styrning
  • IT-arkitektur
  • Systemutveckling och systemförvaltning
  • Systemintegration och infrastruktur
  • Informations- och IT-säkerhet

För mer information om våra konsulttjänster och exempel på vad vi kan hjälpa dig med, klicka här.

Basesoft är en av initiativtagarna till och är huvudlärare på kursdagarna om teknisk IT-arkitektur på Dataföreningens kurs "Certifierad IT-arkitekt Master". Mer än 75 kursomgångar har genomförs vilket resulterat i mer än 1800 certifierade IT-arkitekter sedan starten 1999. Läs mer från - DF Kompetens.