FM GTP

FM GTP startsida

FM GTP logo

GTP - för informations- och ledningssystem

GTP – Generell Teknisk Plattform – en säkerhetsprodukt med samverkande säkerhetskomponenter. Med GTP fås en teknisk IT-infrastruktur som ger en säker driftsmiljö för nätverks- och tjänstebaserade tillämpningar.

GTP består av ett antal programvaruprodukter som levereras i form av CD/DVD media. För att snabbt komma igång, finns även en GTP säkerhetsserver att koppla in på nätet.

GTP innehåller säkerhetskomponenter för att uppfylla krav på sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet i verksamhetsfunktioner för alla slags informations- och ledningssystem.

GTP har ett brett användningsområde och passar i såväl befintliga som i nya system. GTP passar väl för kommersiella tillämpningar, så kallade COTS. Även specialutvecklade tillämpningar byggda med modern, tjänsteorienterad teknik eller med mer traditionell teknik, lämpar sig väl för GTP.

GTP är flexibel och kan användas i systemmiljöer som bygger på operativsystem som Microsoft Windows och UNIX. Den har också god skalbarhet, från några få till tusentals nätverksanvändare. Hämta produktblad i PDF här.

Introduktion till GTP 3

Aktuell utgåva av GTP 3.0-1 för FM/FMV driftsystem är Update 4 (levererad 2009-06-30). Mer information om vad (vilka media, versioner) som ingår i aktuella utgåvor av GTP finns i Min GTP.

Senaste utgåvan av GTP 3 (UPD 5, 2011-06-30) kan beställas från Basesoft. Standardprodukter som ersätter GTP 3 med nya funktioner och stöd för nya operativsystem (bla Windows 7, nya aktiva kort och e-legitimationer) finns i produktfamiljen SECOE.

GTP kan användas i såväl öppna system där säkerhet önskas som i system där sekretessbelagd information hanteras (H/R, H/C, H/S och H/TS). GTP adresserar IT-säkerhetskraven enligt MUST KSF 2.0 och är granskad på nivå H/TS. Assuransmässigt motsvarar detta EAL4+ enligt ISO standard Common Criteria. GTP är signalskyddsgodkänd och stöder förstärkt inloggning med FM TEID respektive stark autentisering med FM TAK.

MUST har på FM hemställan avgett yttrande (2008-09-17) angående genomförd säkerhetsgranskning och TAU (Tekniskt Ackrediteringsunderlag) för GTP 3.0. MUST SÄKK anser att GTP 3.0-1 ur säkerhetssynpunkt är lämplig att använda som plattform för utveckling av IT-system som hanterar uppgifter placerade i informationssäkerhetsklass upp till HEMLIGT/TOP SECRET. Vid utveckling av sådana system skall hänsyn tas till de rekommendationer som anges. IT-system baserade på GTP som hanterar uppgifter placerade i informationssäkerhetsklass HEMLIGT/SECRET eller högre skall använda autenticering av användare med TAK. I övriga fall kan även TEID användas.

Säkerhetsfunktionerna i GTP verkar automatiskt utan att behöva modifiera befintliga tillämpningar. GTP funktioner kan även nås genom gränssnitt för programmering vid specialutveckling. GTP funktionerna konfigureras och styrs av deskriptivt angivna policies, vilket ger flexibilitet för olika behov utan att behöva göra manuella och kostsamma programförändringar av system.

Sammanfattningsvis så löser GTP 3 svåra säkerhetsproblem, uppfyller aktuella regelverk samt underlättar för system att uppfylla dem. Systemutvecklare och -integratörer kan därför fokusera på verksamhetsnytta och -funktion.

För mer fördjupad information om GTP komponenter/produkter klicka här. Ladda ner GTP broschyr Utg3.

Bakgrund GTP 3

GTP 3 är en ny generation av en generell IT-infrastruktur med fokus på färdig säkerhetslösning som är klar och enkel att införa i olika system. GTP 3 är beprövad och bygger på erfarenheter från tidigare generationer av plattformar och system (GTP 2.1.3-5 Upd 4 var senaste utgåvan av denna 2006-12). Första driftversionen av GTP 3, version 3.0-1, levererades till FMV och FM 2007-09-21. Därefter görs successiva uppdateringar ("Update") med hänsyn till marknadsutvecklingen (exv säkerhetspatchar, nya operativsystem och COTS). GTP är en standardprodukt som är kryptoverifierad och säkerhetsgranskad. GTP tillför sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet i såväl nya system, som kommersiella standardtillämpningar (s.k. COTS) och arvsystem (s.k. "legacy" system).

Problemrapportering och ändringsbegäran (PRCR)

Här kan du rapportera önskemål om ny funktion ("CR - Change Request") eller problem ("PR - Problem Report") avseende FM GTP. Åtkomst till denna area kräver autentisering med ett användar (klient) certifikat som du får från GTP support.

För att komma till PRCR arean klickar du på "PRCR hantering" överst på denna sidan. Därefter trycker du på LOGIN för att fortsätta. Det är ditt certifikat och privata nyckel som används för autentiseringen. Du kan också se ditt användarnamn överst i login-fönstret, innan du trycker på LOGIN. En kort instruktion för problem- och ärendehanteringen hittar du sedan via HJÄLP knappen när du loggat in eller också här.

Om det inte händer något alls när du klickar på PRCR hantering så beror det på att du inte har ett giltigt certifikat eller att ditt certifikat inte är korrekt installerat.

Tillgänglighet - "Öppettider"

En gång varje natt sker ett ca 60 sekunders planerat driftavbrott. Arean kan också utan annonsering vara otillgänglig några minuter per vecka för eventuella uppdateringar av programvara ("säkerhetspatchar") etc. Andra större planerade avbrott kommer annonseras nedan. Öppettiderna för PRCR-hantering är för närvarande vardagar 7-21.

Säkerhet

Supportarean skyddas mot åtkomst av ett personligt användar (klient) certifikat. Detta får du av GTP support.

Om du inte har ett giltigt cerifikat så händer inget när du klickar på supportareans länkar. Vissa bläddare eller operativsystem kan dock ge ett felmeddelande (SSL eller motsvarande) beroende på vilka algoritmer de stödjer. Överföring till vissa delar (bl a supportarean) skyddas också med kryptering med hjälp av ett servercertifikat. Du kan behöva acceptera detta i din webbrowser eller ladda ner ett rootcertifikat (CA-certifikat). Instruktioner för detta hittar du i följande länk - instruktioner för https.

Notera att all åtkomst till servern respektive supportarean loggas. I den händelse att ditt medgivande behövs för detta, t.ex. enligt svensk lagstiftning, ger du härmed ditt medgivande för att denna information långtidslagras. Loggning sker endast av säkerhetsskäl. Internt i PRCR-delen används också cookies, men bara för att underlätta din indatering av information. Information i cookies behöver inte sparas till kommande sessioner.

I supportareans PRCR del kan problemrapporter och ändringsbegäran registreras. Supportarean innehåller även Dokumentation och Arkiv. Översikt av detta finns under Min GTP.

Driftstatus

Här står om planerade avbrott och information om eventuella inträffade störningar. Om du inte lyckas komma åt sidan av något skäl, försök igen om någon stund innan du kontaktar serveradministratör. Domänen fmgtp.se driftas av Basesoft Open Systems AB.

2022-12-05 12:00-16:00 Planerat avbrott för byte av kablar för elmatning (Ellevio) till fastigheten.
2022-12-06 00:00-00:00
Inget planerat.

Produktleverantör GTP

Basesoft och CGI samverkar i uppdrag från FMV i att vidmakthålla och successivt uppgradera produkten GTP.

Logica logoBasesoft logoBasesoft

Ansvarig utgivare: P-O Risberg, CGI Sverige AB.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | Hosted by Basesoft | ©2006-2024 Basesoft Open Systems AB